1. Quá trình hình thành và phát triển

Yên Dũng là vùng đất cổ, có truyền thống văn hóa, truyền thống hiếu học và khoa cử. Cùng với sự phát triển đa dạng và đồng bộ của hệ thống giáo dục ở một huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, trường được thành lập theo Quyết định số 81/QĐ-UB ngày 11/7/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Tiền thân của THPT Yên Dũng số 3 là Trường cấp II, III Đức Giang. Ngày đầu thành lập trường đóng tạm tại THCS Đức Giang (Nay là THCS Đức Giang)

Ngày 20 /8 /2001 trường di chuyển địa điểm thôn Đông xã Cảnh Thụy. Tuyển sinh khoá đầu với 34 lớp 1600 học sinh, 2 cán bộ quản lý, 4 nhân viên hành chính và 50 giáo viên, vừa giảng dạy vừa xây dựng CSVC ở địa điểm hiện tại. Từ đó đến nay quy mô ngày càng phát triển, từ năm học 2005 – 2006 lại nay quy mô 30 lớp đủ 3 khối 10, 11, 12 đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý hàng năm biến động trong khoảng 74 đến 76 người.

Đến nay cơ cấu tổ chức của nhà trường gồm Ban Giám hiệu, 6 tổ chuyên môn và 1 tổ Hành chính - Văn phòng. Tổng số cán bộ giáo viên của trường là 76 người. Trong đó: Ban Giám hiệu có 3 đồng chí (1 Hiệu trưởng, 2 Phó Hiệu trưởng), 67 giáo viên, 6 cán bộ hành chính. Trình độ chuyên môn của cán bộ giáo viên nhà trường đạt chuẩn 100%, trong đó có 19.7 % trên chuẩn.

Chi bộ nhà trường gồm 41 đảng viên liên tục được công nhận trong sạch vững mạnh. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đều hoạt động tích cực, đúng chức năng và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, liên tục là tổ chức vững mạnh xuất sắc.

Cơ sở vật chất nhà trường hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu trong hoạt động giáo dục và đang từng bước được hoàn thiện và nâng cấp. Đến nay nhà trường gồm có 30 phòng học văn hoá (phòng học có trang bị máy chiếu: 07), có 03 phòng học bộ môn (phòng chức năng các bộ môn Hoá- Sinh- Vật lý), có 02 phòng tin học (gồm 70 máy tính được kết nối mạng Internet), có 01 phòng thư viện, 01 thư viện mở, có 01 phòng truyền thống, có 07 phòng khu hiệu bộ (trong đó BGH 03; Kế toán 01; Văn thư 01; Công Đoàn 01); 01 Hội trường  đảm bảo chỗ ngồi cho khoảng 100 người (có TV và internet), 01 phòng học Tiếng anh thông minh (có TV cảm ứng màn hình lớn), có 10 phòng công vụ cho giáo viên...

2. Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THPT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước. Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục…

Nhà trường là nơi thực hiện công tác giáo dục toàn diện, chăm lo giáo dục đạo đức, đào tạo, bồi dưỡng cho các em học sinh có nền tảng kiến thức vững vàng, có phương pháp tự học, tự nghiên cứu, tạo nguồn đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

3. Thành tựu đạt được

Dù thời gian thành lập chưa lâu, nhưng trường THPT Yên Dũng số 3 đã khẳng định được vị thế trong tốp đầu các trường THPT trên toàn tỉnh; sánh ngang với các trường THPT khác trên địa bàn về quy mô và chất lượng giáo dục.

 

 

 

Năm học

 

 

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2015-2016

Tập thể lao động xuất sắc "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016"

Số 1239 ngày 08 tháng 8 năm 2016; Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang.

2016-2017

Bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"

Số 2702 ngày 08 tháng 8 năm 2017; Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

2016-2017

Bằng khen"Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017"

Số 1364 ngày 08 tháng 8 năm 2017; Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang.

2016-2017

Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua"

UBND Tỉnh Bắc giang

2018

Bằng công nhận Trường THPT đạt chuẩn quốc gia

Số 179 ngày 31 tháng 01 năm 2018; Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang.

2017-2018

Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2017-2018"

Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

2017-2018

Giấy khen Công đoàn trường THPT Yên Dũng Số 3 "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm học 2017-2018"

Số 94 ngày 16 tháng 8 năm 2018; BTV công đoàn giáo dục tỉnh Bắc Giang.

2018-2019

Bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"

Số 2343 ngày 15 tháng 8 năm 2019; Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

2018-2019

Cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua"

UBND Tỉnh Bắc giang

2018-2019

Bằng khen Công đoàn trường THPT Yên Dũng Số 3 "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2018-2019"

Số 378 ngày 26 tháng 6 năm 2019; BCH Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang.

 

4. Tầm nhìn, sứ mệnh trong giai đoạn 2020 – 2030

Tầm nhìn chiến lược: Xây dựng trường THPT Yên Dũng số 3 trở thành cơ sở giáo dục có uy tín về chất lượng; Đào tạo các thế hệ học sinh có nền tảng tri thức phổ thông toàn diện, có nhân cách và trí tuệ thời đại, có khả năng hội nhập Quốc tế và thích ứng tốt với thực tiễn đời sống.

Sứ mệnh:  Quyết tâm xây dựng một môi trường Sư phạm lành mạnh, tiên tiến và thân thiện; tạo điều kiện tốt nhất để học sinh được học tập, rèn luyện và phát triển hài hòa đức, trí, thể, mỹ; chú trọng phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi, đặc biệt phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác.

 

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, bằng ý chí tự lực tự, tự cường với tinh thần đoàn kết quyết tâm xây dựng, trường THPT Yên Dũng 3 ngày càng lớn mạnh và khẳng định được vị thế của mình nền giáo dục tỉnh nhà. Được sự chỉ đạo có hiệu quả của ngành giáo dục đào tạo Bắc Giang, sự giúp đỡ đầy trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện Yên Dũng, trong những năm qua vượt lên rất nhiều thử thách, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, trên nền tảng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tập thể cán bộ giáo viên trường THPT Yên Dũng 3 đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong hệ thống các trường THPT công lập toàn tỉnh Bắc Giang.